Zadzwoń: +48 791 490 260

#1
#2
#3
#4
My little homeland - Moja mała ojczyzna - Polska, Grecja, Włochy
 

My little homeland - Moja mała ojczyzna - Polska, Grecja, WłochyProjekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów". 
 
Celem projektu jest kształtowanie aktywnego odpowiedzialnego obywatela Europy poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych, kulturowych i obywatelskich jak również wymiana różnorodnych doświadczeń w tym zakresie. Rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.


Wróć