Zadzwoń: +48 791 490 260

#1
#2
#3
#4
Chromebook
 

Chromebook

INNOWACJA METODYCZNO-TECHNOLOGICZNA
Chromebook dla każdego ucznia edycja pilotażowa w klasie I Smart School

 

ZAJĘCIA W TRYBIE ONE-TO-ONE
Jak to robimy?


LAPTOPY
Laptopy kupowane są przez Szkołę i pozostają własnością organu prowadzącego.


W SZKOLE
Szkoła udostępnia sprzęt na zajęcia wszędzie tam i zawsze wtedy, gdy jest potrzebny uczniom i nauczycielom.


W DOMU
Szkoła może również wypożyczać laptopy uczniom do użytkowania w domu.

Czym jest tryb one-to-one?

W trybie one-to-one (1:1) każdy uczeń otrzymuje swoje własne urządzenie, które może używać w szkole i w domu. W Smart School jest to laptop konwertowalny z systemem Chrome OS, popularnie zwany Chromebookiem. Urządzenie ma za zadanie wspierać procesy edukacyjne ucznia.

Dlaczego uważacie, że wprowadzenie trybu 1:1 jest istotne?

Nauczanie i uczenie się są na nowo definiowane przez rozwijającą się globalną infrastrukturę cyfrową i poprzez ewolucję technologii mobilnych. Oprócz tradycyjnego poglądu na umiejętności czytania i pisania, nasi uczniowie muszą posiadać wiedzę o mediach i umiejętności wizualne. Stały dostęp do edukacji w Internecie umożliwia rozkwit tych ważnych współczesnych umiejętności.

Dlaczego Chromebooki?

Chromebooki stają się coraz bardziej popularne w szkołach ze względu na swoją niezawodność, funkcjonalność i trwałość. Chromebooki wypełniają nową przestrzeń technologiczną; ta przestrzeń tworzy się między opcjami mobilnymi, takimi jak tablet, a laptopami. Chromebook nie wymaga żadnej konserwacji i ma doskonałą baterię, która powinna wytrzymać przy pełnym naładowaniu znacznie więcej niż cały dzień w szkole. Jest to urządzenie internetowe, więc nie ma potrzeby pobrania lub zainstalowania oprogramowania. Sposób działania Chromebooka ogranicza potrzebę wsparcia technicznego. Praca uczniów na Chromebooku jest automatycznie zapisywana w chmurze, tj. w Google Cloud. Urządzenia Chromebook są zarządzane centralnie przez nasz Zespół wsparcia ICT, który dba aby dostęp do treści był bezpieczny.

Ile czasu trwa umowa użyczenia?

Pilotażowa edycja naszej innowacji skierowana jest do klas 1-3. Pod koniec okresu pilotażowego, nastapi ewaluacja innowacji. Po skończeniu etapu edukacyjnego, uczeń zwraca wypożyczony sprzęt i w razie kontynuacji innowacji na drugim etapie edukacyjnym dostaje nowy sprzęt.

Jakie akcesoria wchodzą w skład zestawu dla ucznia?

Zestaw uczniowski sklada się z Chromebooka, pióra elektronicznego, ładowarki oraz ochronnej torby na laptopa.

Czy muszę płacić za Chromebooki?

Nie. Wszelkie koszty pilotażowego programu innowacji są w całości pokryte ze środków organu prowadzącego szkołę.

Jaki model Chromebooka jest dostępny w tej edycji?

W edycji pilotażowej proponujemy laptop konwertowalny Asus C204MA. Więcej o tym modelu na stronie producenta.

Jeśli wezmę Chromebooka do domu, czy muszę go przynieść z powrotem następnego dnia?

Tak. Musisz dostarczyć Chromebooka każdego dnia do szkoły, z przynajmniej 80% naładowanej baterii.

Co, jeśli zapomnę wziąć urządzenie z domu?

W szkole jest kilka dodatkowych Chromebooków, które będzie można w wyjątkowym przypadku wypożyczyć. Jeśli jednak sytuacja będzie się powtarzała zbyt często, uczeń poniesie konsekwencje zgodne Wewnątrzszkolnymi Zasadami Zachowania, opisanymi w Statucie Szkoły.

Gdzie mogę przechować urządzenie kiedy nie będzie potrzebne na danej lekcji, np. wf?

Chromebooki można przechowywać w klasowych szafkach tak jak książki i zeszyty. Po zakończonych lekcjach, urządzenia które pozostają w szkole są przechowywane w zamykanej szafie na komputery, znajdującej się na korytarzu przy sali.

W jaki sposób Chromebooki będą wykorzystywane na zajęciach?

Każdy komputer jest narzędziem wspomagającym naukę - nie zastępuje programu nauczania, ale jest wykorzystywany do tworzenia nowych możliwości innowacji. Decyzja jak włączyć Chromebooki do programu nauczania należy do każdego nauczyciela. Wszyscy nauczyciele uczestniczą w szkoleniach i będą stale doskonalić się w wykorzystaniu nowoczesnych technologii w swojej pracy.

Co w przypadku jeśli urządzenie zostanie zagubione lub skradzione?

Należy natychmiast zgłosić zagubienie lub kradzież urządzenia lub jego akcesoriów w sekretariacie szkoły. Szczegóły regulujące takie sytuacje opisane są w umowie wypożyczenia.

Czy mogę spersonalizować mój Chromebook?

Zabronione są trwałe zmiany wyglądu Chromebooka, tj. pisanie po nim markerem permanentnym, wydrapywanie napisów, naklejanie nalepek z trudnousuwalnym klejem, itp.

Co mam zrobić z urządzeniem jeśli opuszczam szkołę?

Uczniowie opuszczający szkołę zobligowani są do zwrotu sprzętu zgodnie z ustaleniami umowy użyczenia. Jeśli urządzenie lub jego akcesoria będą zwrócone w złym stanie technicznym, naliczona zostanie opałata.

Czy w szkole nadal będą używane książki i zeszyty?

Uczniowie wciąż będą używać ćwiczeń i pisać w zeszytach. Podręczniki będą dostępne w formie papierowej i cyfrowej na urządzeniu.

Czy będzie można zainstalować aplikacje ze sklepu Play?

Tak, ale tylko z puli zatwierdzonych przez szkołę aplikacji.

Czy Google przechowuje dane uczniów z urządzeń?

Co to jest G Suite dla Szkół i Uczelni?

G Suite dla Szkół i Uczelni to zintegrowane rozwiązanie do komunikacji i współpracy,
w ramach którego Google oferuje szkołom hostowane usługi poczty e-mail, kalendarza i czatu. Oprócz zestawu podstawowego dostępnych jest też wiele dodatkowych usług Google.

Informacje o podstawowych narzędziach z G Suite dla Szkół i Uczelni znajdziesz na stronie dotyczącej G Suite dla szkół podstawowych i średnich

 

INFORMACJE NA TEMAT OCHRONY PRYWATNOŚCI W G SUITE FOR EDUCATION

Te informacje na temat ochrony prywatności mają na celu poinformowanie użytkowników G Suite dla Szkół i Uczelni oraz rodziców o tym, jakie dane zbieramy, w jakim celu i co z nimi robimy. Zawarte są tutaj informacje o polityce prywatności G Suite dla Szkół i Uczelni oraz podsumowanie najważniejszych zasad Polityki prywatności Google wraz z dodatkowymi przykładami i wyjaśnieniami. Warto poświęcić chwilę, by przeczytać te Informacje oraz Politykę prywatności Google, które odnoszą się do kont G Suite dla Szkół i Uczelni.

Jakie dane zbieramy

Konto G Suite dla Szkół i Uczelni to konto Google tworzone i zarządzane przez szkołę i przeznaczone dla uczniów oraz nauczycieli. Podczas tworzenia takiego konta szkoła może podać Google pewne dane osobowe uczniów i nauczycieli – takie jak nazwa użytkownika, adres e-mail czy hasło. Szkoła może też podać dodatkowy adres e-mail, telefon lub adres domowy. Google może również zbierać dane osobowe bezpośrednio od użytkowników kont G Suite dla Szkół i Uczelni, takie jak numer telefonu, zdjęcie profilowe lub inne informacje zapisane na koncie G Suite dla Szkół i Uczelni.

Google zbiera też informacje związane z używaniem usług Google. Obejmuje to m.in.:

 • informacje o urządzeniu, takie jak model sprzętu, wersja systemu operacyjnego i unikalny identyfikator urządzenia, a także informacje o sieci komórkowej, w tym numer telefonu użytkownika;
 • informacje z dziennika, w tym szczegóły używania usług Google, informacje o zdarzeniach związanych z urządzeniem oraz adres IP użytkownika;
 • informacje o lokalizacji zbierane różnymi metodami, w tym przy użyciu adresów IP, urządzeń GPS i innych czujników;
 • unikatowe dane aplikacji, takie jak numer wersji aplikacji;
 • pliki cookie lub podobne dane używane do zbierania i przechowywania informacji o przeglądarce lub urządzeniu, takie jak preferowany język i inne ustawienia.

Jak wykorzystujemy zebrane informacje

 1. Usługi podstawowe G Suite dla Szkół i Uczelni
 2. Usługi podstawowe G Suite dla Szkół i Uczelni („Usługi podstawowe”) są wymienione w Podsumowaniu usług i obejmują Gmaila, Kalendarz, Classroom, Kontakty, Dysk, Dokumenty, Formularze, Grupy dyskusyjne, Arkusze, Witryny, Prezentacje, Talk/Hangouts, Vault i Synchronizację Chrome. Usługi te są udostępniane szkole zgodnie z Umową G Suite dla Szkół i Uczelni oraz (w stosownych przypadkach) z Aneksem o przetwarzaniu danych. Użytkownicy i rodzice mogą skontaktować się z pracownikami szkoły, by dowiedzieć się, czy szkoła podpisała Aneks o przetwarzaniu danych.
 3. Dane osobowe użytkowników zbierane w ramach Usług podstawowych są używane tylko do udostępniania tych Usług. Google nie wyświetla reklam w Usługach podstawowych ani nie używa danych osobowych pochodzących z tych Usług do celów reklamowych.
 4. Wszystkie usługi Google
 5. Oprócz Usług podstawowych użytkownicy G Suite dla Szkół i Uczelni mogą też korzystać z innych, ogólnodostępnych usług Google, takich jak Mapy Google, Blogger czy YouTube. Są to „Usługi dodatkowe”, ponieważ nie należą do pakietu Usług podstawowych.
 6. W Polityce prywatności Google szczegółowo opisano ogólne zasady korzystania przez usługi Google z danych użytkowników, w tym użytkowników G Suite dla Szkół i Uczelni. Mówiąc w skrócie, dane zbierane za pośrednictwem wszystkich naszych usług służą do udostępniania, utrzymywania, ochrony i udoskonalania tych usług oraz tworzenia nowych, a także do ochrony firmy Google i użytkowników jej produktów. Używamy tych informacji także po to, by oferować użytkownikom treści lepiej dopasowane do ich potrzeb (np. trafniejsze wyniki wyszukiwania). Google może łączyć dane osobowe z jednej usługi z informacjami, w tym danymi osobowymi, z innych usług Google.
 7. Google może wyświetlać użytkownikom G Suite dla Szkół i Uczelni reklamy podczas korzystania przez nich z Usług dodatkowych. W przypadku użytkowników G Suite dla Szkół i Uczelni ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Google nie wykorzystuje żadnych danych osobowych (ani żadnych informacji związanych z kontem G Suite dla Szkół i Uczelni) do wyświetlania reklam kierowanych. Dotyczy to zarówno Usług podstawowych, jak i innych usług Google używanych na koncie G Suite dla Szkół i Uczelni.

Dowiedz się więcej o Usługach podstawowych i dodatkowych dostępnych dla użytkowników G Suite dla Szkół i Uczelni.

Informacje udostępniane przez użytkowników

Szkoła może zezwalać uczniom na dostęp do usług Google, takich jak Dokumenty Google i Witryny, które zawierają funkcje umożliwiające udostępnianie informacji innym użytkownikom lub szerszemu gronu osób. Informacje udostępnione publicznie mogą podlegać indeksowaniu przez wyszukiwarki, np. Google. Użytkownicy naszych usług mogą udostępniać i usuwać treści na wiele różnych sposobów.

Informacje udostępniane przez Google

W pewnych ściśle określonych okolicznościach gromadzone przez nas informacje mogą być udostępniane poza Google. Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza Google, jeśli nie zaistnieje co najmniej jedna z następujących okoliczności:

 • Udostępnianie za zgodą użytkownika. Udostępnimy dane osobowe firmom, organizacjom lub osobom spoza Google, jeśli uzyskamy zgodę użytkownika lub jego rodziców.
 • Udostępnianie administratorom G Suite dla Szkół i Uczelni. Administratorzy G Suite dla Szkół i Uczelni mają dostęp do informacji zapisanych na kontach Google użytkowników w danej szkole lub domenie.
 • Udostępnianie w związku z przetwarzaniem danych poza Google. Dane osobowe przekazujemy podmiotom stowarzyszonym i innym zaufanym firmom lub osobom, które przetwarzają je na potrzeby Google zgodnie z naszymi instrukcjami i Polityką prywatności oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.
 • Udostępnianie ze względów prawnych. Udostępniamy dane osobowe innym firmom, organizacjom lub osobom spoza Google, jeśli żywimy w dobrej wierze przekonanie, że dostęp do tych danych, ich wykorzystanie, przechowywanie i ujawnienie są niezbędne, aby:
 1. zapewniać zgodność z obowiązującym prawem, przepisami, procedurą prawną lub prawomocnym żądaniem instytucji państwowej;
 2. egzekwować obowiązujące Warunki korzystania z usługi, w tym badać potencjalne naruszenia;
 3. wykrywać oszustwa i zapobiegać ich występowaniu, a także rozwiązywać inne problemy dotyczące oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
 4. chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo firmy Google, użytkowników jej usług oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez prawo.

Informacje niezawierające danych osobowych możemy udostępniać publicznie oraz naszym partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy i podmioty obsługujące powiązane witryny. Możemy na przykład opublikować dane, by pokazać ogólne trendy dotyczące korzystania z naszych usług.

Przejrzystość i możliwość wyboru

Oferujemy wiele opcji, dzięki którym użytkownicy G Suite dla Szkół i Uczelni mogą świadomie zdecydować, jak ich dane będą używane w usługach Google. W zależności od ustawień włączonych przez szkołę użytkownicy mogą wykorzystać różne opcje opisane w Polityce prywatności, takie jak Zarządzanie aktywnością w Google, by zarządzać swoją prywatnością i danymi. Dodatkowe informacje dla uczniów, rodziców i administratorów są dostępne w Centrum ochrony prywatności G Suite dla Szkół i Uczelni.

Przeglądanie informacji i usuwanie ich na prośbę rodziców

Rodzice użytkowników G Suite dla Szkół i Uczelni ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą uzyskać dostęp do danych osobowych swojego dziecka lub poprosić szkolnego administratora o ich usunięcie. Szkolni administratorzy mogą za pomocą dostępnych metod umożliwić rodzicom wgląd w dane lub je usunąć. Jeśli rodzice chcą nakazać zaprzestanie dalszego zbierania lub używania informacji o dziecku, mogą poprosić administratora o ograniczenie dostępu dziecka do funkcji lub usług za pomocą dostępnych metod albo o całkowite usunięcie konta dziecka. Wytyczne dla administratorów dotyczące sposobu wykonania powyższych czynności są dostępne w Centrum pomocy G Suite.

Interpretacja sprzecznych warunków

Te Informacje mają na celu dostarczenie najważniejszych informacji o zbieraniu i używaniu danych użytkowników G Suite dla Szkół i Uczelni, i są zgodne z Polityką prywatności Google oraz Umową G Suite dla Szkół i Uczelni, gdzie podane są dodatkowe przykłady i wyjaśnienia. Jeśli zaistnieje sprzeczność warunków, na przykład w przypadku ograniczeń dotyczących reklam w G Suite dla Szkół i Uczelni, obowiązywać będą kolejno Umowa G Suite dla Szkół i Uczelni (wraz ze zmianami), niniejsze Informacje na temat ochrony prywatności i Polityka prywatności Google.

Kontakt z nami

W przypadku pytań związanych z zarządzaniem kontami G Suite dla Szkół i Uczelni lub używaniem danych osobowych, prosimy skontaktować się z administratorem konta G Suite dla Szkół i Uczelni. Informacje na temat naszych metod można znaleźć w Centrum ochrony prywatności G Suite dla Szkół i Uczelni. Więcej informacji na temat prywatności oraz produktów i usług Google można znaleźć w Narzędziu do rozwiązywania problemów związanych z prywatnością. Administratorzy G Suite dla Szkół i Uczelni mogą skontaktować się z Google w sprawie niniejszych Informacji, wypełniając i przesyłając formularz kontaktowy po zalogowaniu się na swoje konto administratora.

Google

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Telefon: +1 650-253-0000

Informacje dotyczące ochrony prywatności - strona źródłowa.

Czy trzeba dokupić jakiś sprzęt do Chromebooka?

Słuchawki mogą się przydać, ale nie są wymagane.

Co, jeśli mam jeszcze inne pytania?

Prosimy o kontakt z sekretariatem pod adresem sekretariat@zamosc.smartschool.eu.com

Mój Chromebook
STWORZONY PRZEZ SPECJALISTÓW. IDEALNY DO SZKOŁY.

Wydajne podzespoły
Wyposażony w ekran dotykowy oraz pióro elektroniczne. Z baterią, która wytrzyma nawet do 12h ciągłej pracy.

Wytrzymała. lekka konstrukcja
Zbudowany tak, aby przetrzymać codzienną pracę w klasie i w domu bez najmniejszego uszczerbku. Odporny na zalanie, zabezpieczony przed upadkiem oraz zadrapaniami.

System operacyjny Chrome OS
Gotowy do pracy po wyjęciu z pudełka. Intuicyjny, bezpieczny i szybki.

Aplikacje Google for Education
Bezpłatny dostęp do kilkudziesięciu narzędzi, wspomagających codzienną naukę. Aplikacje w pełni zarządzane przez szkołę, staranie wyselekcjonowane przez naszych nauczycieli.

Spodziewane efekty
Innowacja metodyczno-technologiczna
w Smart School

ROZWÓJ KOMPETENCJI
Posługiwanie się mediami, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, współpraca, obieranie własnej drogi rozwoju, świadomość wpływu i znaczenia globalizacji;

WZROST MOTYWACJI
Zwiększenie motywacji do własnego kształcenia i rozwoju; Poprawa wyników kształcenia; Wykształcenie potrzeby i inicjatywy ustawicznego uczenia się przez całe życie;

POPRAWA JAKOŚCI
Poprawa poziomu i jakości kształcenia przez wzbogacenie przekazu multimediami i nowymi technologiami; Lepsze przygotowanie uczniów do pracy zawodowej, m.in. w środowisku nowych technologii;

LEPSZA WSPÓŁPRACA
Poprawa relacji między szkołą a rodzinnym domem uczniów; Efektywne raportowanie postępów ucznia.


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA