Zadzwoń: +48 791 490 260

#1
#2
#3
#4
Metody
 

Metody

Peer learning

Peer to peer learning to metoda uczenia się, która opiera się na dzieleniu się wiedzą. „Peer” oznacza w języku angielskim osobę o takim samym poziomie, takiej samej rangi, często tak określa się również kolegów z pracy lub szkoły. I właśnie na tym polega nauka peer to peer – osoby o podobnym poziomie doświadczenia uczą się od siebie nawzajem i wymieniają wiedzą. Metoda ta jest obecnie szeroko stosowana w nowoczesnych szkołach i uniwersytetach, ponieważ jest bardzo skuteczna. Metoda ta doskonale działa w Fińskim systemie nauczania i przeniesiona na grunt naszych szkół również sprawdza się bardzo dobrze. Pomaga uczniom pozostawać aktywnymi, dzielić się wiedzą, uczyć innych, korzystać z pomocy kolegów, dzielić się zadaniami i wspólnie dążyć do celu poprzez współpracę, a nie konkurowanie ze sobą.


Mindfulness

Mindfulness czyli trening uważności w szkole kojarzy się głównie z metodą  Eline Snel dotyczy treningu uwagi – zwanego też uważnością.  Podczas cyklicznych, niedługich spotkań  dzieci uczą się stabilizowania swoich emocji, skupiania uwagi oraz przenoszenia jej aktywnie i spokojnie na inne rzeczy. Dzięki treningowi dzieci zapoznają się ze swoimi wewnętrznymi światami. Uczą się nie oceniać i nie osądzać tego, co tam znajdą, uczą się szacunku do własnych – oraz innych osób – myśli, uczuć i doświadczeń. Uczą się radzić sobie ze spokojem i zamieszaniem. Uczą się, jak rozpoznawać trudne myśli i uczucia, nie tłumić ich i nie dawać się im pochłonąć, a jedynie obdarzać je swoją przyjazną uwagą. A nade wszystko uczą się tego, jak być życzliwymi dla siebie i innych.


Metoda treningu uważności jest pożądana dla wszystkich dzieci, które mierzą się codziennie z rozproszeniem ogromną ilością bodźców zewnętrznych, dla dzieci mających problemy ze skupieniem się i koncentracją, z rozpoznawaniem własnych emocji, uczuć i potrzeb. Metoda pomaga również redukować stres, napięcie i hamować nieprzemyślane reakcje na zachowania innych. Jest popularna w wielu czołowych jednostkach edukacyjnych na świecie, wskazana dla wszystkich dzieci, w tym także dla dzieci ze specyficznymi deficytami uwagi i trudnościami w uczeniu się.


I can problem solve

Każdego dnia między dziećmi, między dzieckiem a nauczycielem, czy między dzieckiem a innym dorosłym pojawia się jakiś problem interpersonalny. Niektóre dzieci potrafią radzić sobie z tym i rozwiązywać tego typu problemy bardzo dobrze; inne dzieci są gorzej przygotowane do radzenia sobie z nimi. Prowadzone od ponad 20 lat badania pokazują, że nawet w wieku czterech lat, dzieci potrafią zrozumieć, że zachowanie ma swoje przyczyny, że ludzie mają uczucia, i że istnieje więcej niż jeden sposób rozwiązania danego problemu. Dzieci są także w stanie ocenić, czy dany pomysł jest dobry, czy nie.


Program ma na celu uświadomienie dzieciom ich własnego ja, prawidłowych reakcji i nauki prawidłowych reakcji na pojawiające się w życiu problemy. Krok po kroku prowadzi w prosty i przystępny dla przedszkolaka sposób poprzez samopoznanie i umiejętności życia społecznego. Program uczy prawidłowych nawyków jak myśleć nie ingerując w  żaden sposób w to , co myśleć . Poprzez krótkie sesje uczy sposobów konstruktywnego rozwiązywania problemów, co daje ważne umiejętności  i nawyki działania już od przedszkola.


MathRiders

Nauka na pamięć i ciągłe powtarzanie – wielu osób tak właśnie wspomina naukę matematyki.


Istnieją lepsze sposoby nauki tego przedmiotu. Program MathRiders został stworzony w taki sposób, by dzieci czerpały przyjemność z nauki matematyki. Jako antidotum dla tradycyjnych sposobów nauczania, metodyka MathRiders, stworzona przez ekspertów w dziedzinie edukacji, pozwala odkrywać „królową nauk”.


MathRiders pokazuje, że matematyka jest realnym i znaczącym fragmentem naszej rzeczywistości i tym samym pozwala dziecku rozwijać umiejętności niezbędne w codziennym życiu. Rodzice szukający efektywnego programu, który wspomoże sukces ich dziecka, w MathRiders odkryją także program, który motywuje dzieci do nauki tego przedmiotu, daje im radość i zadowolenie.


Program MathRiders opiera się na naukowych podstawach, które mówią, iż dziecko rodzi się naturalną zdolnością rozumienia matematyki i od chwili narodzin rozwija umiejętności matematyczne. Niemowlęta gromadzą wiedzę by rozumieć otaczający je świat. Rozróżniają osoby wokół siebie (sortowanie) i uczą się, że skarpetki zakładamy zanim ubierzemy buty (układanie w kolejności).


Wyniki badań naukowych jednoznacznie potwierdzają ogromne korzyści płynące z wczesnego treningu matematycznego małych dzieci. Wczesna nauka matematyki wpływa na rozwój części mózgu odpowiedzialnych za umiejętność rozwiązywania problemów. Dzięki temu mózg dziecka przygotowany jest na zrozumienie zaawansowanych konceptów matematycznych. Badania naukowe pokazują, iż poziom umiejętności matematycznych dziecka w przedszkolu pozwala oszacować jego późniejsze osiągnięcia szkolne, takie jak umiejętność czytania czy skupienia uwagi.


Zajęcia MathRiders kreują bogate środowisko matematyczne oraz pozwalają dzieciom rozwijać swoje naturalne zdolności i zainteresowania przy wsparciu pozytywnego, pełnego uwagi podejścia nauczycieli.


Metoda opowieści ruchowej

Metoda ta polega na tym, że nauczyciel przez odpowiedni dobór tematu wymyślonego przez siebie opowiadania działa na wyobraźnię dziecka, skłaniając je do odtwarzania ruchem treści opowiadania, przedstawiania różnych sytuacji, zdarzeń, sposobów poruszania się zwierząt itp. Opowiadanie opiera się na zasadach wszechstronności ruchu, stopniowania wysiłku i zmienności pracy mięśniowej.Tematyka opowiadania to np.: ZOO, jeden dzień z życia smerfów i podobne.


Projekt Kangur

Adresatami Akademii Drużyny Kangura w ramach ogólnopolskiego systemu rozrywki ruchowej przedszkoliada.pl są dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Zajęcia organizowane są poza placówkami przedszkolnymi, najczęściej w: klubach fitness, salach zabaw, obiektach sportowych i centrach zajęć pozaszkolnych. Każde zajęcia prowadzone w grupach maksymalnie dwunastoosobowych, trwają 60 minut i uwzględniają zdrową przekąskę oraz wodę dla wszystkich "Aktywnych Przedszkolaków".


Akademia Drużyny Kangura są formą zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. Zajęcia są odpowiedzią na potrzebę realizacji zainteresowań ruchowych przedszkolaków oraz ich rodziców, chcących zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju fizycznego i motorycznego. Zajęcia są prowadzone raz w tygodniu, przez cały rok przedszkolny, a więc zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącymi systematyczności wysiłku fizycznego. Spełniony jest też drugi warunek ŚOZ, mianowicie każde zajęcia trwają na tyle długo, aby utrwaliły się korzystne efekty zdrowotne ruchu. Tym samym przedszkoliada.pl wyrabia u dzieci potrzebę regularnej aktywności fizycznej.


Uczestnicy systemu przedszkoliada.pl są nazywani „Aktywnymi Przedszkolakami”. Głównym zamysłem Akademii Drużyny Kangura jest kształtowanie u przedszkolaków zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej, a także przygotowanie do podejmowania regularnego podejmowania ruchu teraz i w późniejszych latach. Sprzyja to ogólnemu rozwojowi dzieci, co przydaje się w codziennym życiu teraz i w przyszłości, ale także przy ewentualnym uprawianiu sportu w późniejszym wieku. Taka forma działania jest także mentalnym przygotowaniem dziecka do aktywności fizycznej i działania w grupie.